Học Bổng Tiếng Hoa & Bộ Giáo dục Đài Loan 2016

Học Bổng Tiếng Hoa & Bộ Giáo dục Đài Loan 2016

 

Thời gian nộp hồ sơ:  15/01/2016 - 15/03/2016

Số lượng:
 - Học bổng Tiếng Hoa: 14 suất
 - Học bổng học vị16 suất

Thời gian nhận học bổng:
 Học bổng Tiếng Hoa: 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng
 - Học bổng học vị:
     + Đại học: 4 năm
     + Thạc sĩ: 2 năm
     + Tiến sĩ: 4 năm
Chế độ học bổng:
 
Học bổng Tiếng Hoa25,000 Đài tệ (khoảng 840 USD) / tháng
 
- Học bổng học vị
     +
Đại học: 15,000 Đài tệ (khoảng 500USD) / tháng
     + Thạc sĩ & Tiến sĩ: 20,000 Đài tệ (khoảng 670USD) / tháng


   Các bạn vui lòng download các tài liệu đính kèm để hiểu rõ hơn về chế độ học bổng, hồ sơ xin học bổng, đối tượng xin học bổng và các lưu ý.
________________________________

Tài liệu đính kèm gồm:

           1. Đơn xin và hướng dẫn xin học bổng tiếng Hoa 2016

           2. Danh sách các trung tâm tiếng Hoa

           3. Đơn xin và hướng dẫn xin học bổng học vị 2016

           4. Danh sách các trường Đại học Đài Loan

           5. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh 

________________________________
Nguồn: Trung tâm dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.