Trường ĐH Đài Loan (NTU), Khoa Kinh tế Nông nghiệp tuyển sinh

Trường ĐH Đài Loan (NTU), Khoa Kinh tế Nông nghiệp tuyển sinh lớp thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế năm học 2018 - 2019

Chi tiết thông tin tham khảo tại website: 
------ website trường:

http://www.agec.ntu.edu.tw/inter/super_pages.php?ID=inter1
------ chi tiết về chương trình học:
http://oiasystem.ntu.edu.tw/…/dept.de…/id/35/degree/M/sn/729
------ chi tiết về học bổng:
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/3122520403680.pdf
------ link đăng ký; online:
https://oiasystem.ntu.edu.tw/admissi…/…/index/index/id/1071…
http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.