DS Trúng Tuyển Khóa Du Học Hè Tại Đài Loan 2014


       DS Trúng Tuyển Khóa Du Học Hè Tại Đài Loan  2014
        越南學生暑期赴臺灣參加華語文化研習營名單
                    (研習期間:2014/7/7-20)                                        

序號

華文姓名
越文姓名

國籍

出生年月日
護照號碼

就讀學校年級

審核結果

1

Phan Hợp Tâm Anh
潘合心英(女)

越南

1995

河內外國語大學一年級

正取

2

Nguyễn Thị Chi
阮氏芝(女)

越南

1993

河內外國語大學二年級

正取

3

Nguyễn Ngọc Hà
阮玉河(女)

越南

1997

河內外國語大學附設外語資優高中二年級

正取

4

Hoàng Anh Thư
黃英書(女)

越南

1997

河內外國語大學附設外語資優高中二年級

正取

5

Trần Thị Ngọc Hà
陳氏玉河(女)

越南

1997

河內外國語大學附設外語資優高中二年級

正取

6

Phạm Thị Hà My
范氏河眉(女)

越南

1993

河內外貿大學大三年級

正取

7

Trần Hải Hà
陳海河(男)

越南

1993

河內外貿大學大三年級

正取

8

Phan Thu Thủy
潘秋水(女)

越南

1993

河內大學三年級

正取

9

Nguyễn Hoài Đan
阮懷丹(女)

越南

1994

越南外交學院二年級

正取

10

Đoàn Phương Thảo
段芳草(女)

越南

1993

河內市升龍大學三年級

正取

11

Cao Thị Thanh Thúy
高氏青翠(女)

越南

1993

河內市升龍大學三年級

正取

12

Nguyễn Hồng Duyên
阮紅緣(女)

越南

1996

海防陳富重點高中學校三年級

正取

13

Lê Thị Minh Phương
黎氏明芳(女)

越南

1991

峴港外國語大學四年級

正取

14

Nguyễn Thị Huyền Trang
阮氏玄妝(女)

越南

1992

峴港外國語大學四年級

正取

15

Trần Hoàng Thanh Thu
陳皇清秋(女)

越南

1992

峴港外國語大學四年級

正取

16

Trần Ngọc Anh
陳玉英(女)

越南

1994

胡志明市人文社會科學大學二年級

正取

17

Nguyễn Phương Uyên
阮芳淵(女)

越南

1993

胡志明市人文社會科學大學三年級

正取

18

Trần Thị Cẩm Tú
陳氏錦秀(女)

越南

1992.10.26

胡志明市人文社會科學大學四年級

正取

19

Trần Tuyết Khanh
陳雪卿(女)

越南

1992.10.12

胡志明市文社會科學大學四年級

正取

20

Đặng lưu Kim Ngọc
劉金玉(女)

越南

1994.11.28

胡志明市師範大學二年級

正取

21

Huỳnh Sáng Du
黃灿榆(女)

越南

1992.12.27

胡志明市師範大學四年級

正取

22

Sú Và Chánh
蘇華珍(女)

越南

1993.12.12

胡志明市師範大學二年級

正取

23

Tô Xiếu Ại
蘇秋愛(女)

越南

1994.6.03

胡志明市師範大學二年級

正取

24

Trương Mỹ Ý
張美意

越南

1993

胡志明市外語信息大學三年級

正取

25

Lâm Gia Mẫn
林嘉敏(女)

越南

1992.07.26

胡志明市外語信息大學三年級

正取

26

Nguyễn Hoàng Hoa Kim
阮黃華金(女)

越南

1993

胡志明市外語信息大學三年級

正取

27

Nguyễn Thanh Thúy
阮青翠(女)

越南

1993

胡志明市外語信息大學三年級

正取

28

Võ An Chiêu
武安昭(女)

越南

1992

胡志明市外語信息大學四年級

正取

29

Trần Nhộc Din
陳玉燕(女)

越南

1995

胡志明市開放大學二年級

正取

30

Trần Thanh Thanh
陳清清(女)

越南

1989

胡志明市人文社會科學大學四年級

備取1

31

Phan Thị Huyền Trang
潘氏玄妝(女)

越南

1990

峴港外國語大學四年級

備取2

32

Chiêm Nguyễn Minh Trang
詹阮明莊(女)

越南

1992

胡志明市人文社會科學大學四年級

備取3

33

Bùi Phương Thảo
裴芳草(女)

越南

1992

河內升龍大學三年級

備取4

34

Trần Lê Thủy Tiên
陳黎水仙(女)

越南

1992

胡志明市人文社會科學大學四年級

備取5

35

Nguyễn Thị Bảo Hà
阮氏寶霞(女)

越南

1992

峴港外國語大學四年級

備取6


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.