Học Bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan& VEST-500 Năm 2015

Học Bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan & VEST-500 Năm 2015

[Học Bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan Năm 2015]
Folder gồm các file:
1. Hướng dẫn xin học bổng
2. Form xin học bổng
3. Danh sách các trường liên minh với học bổng Bộ Giáo dục
2. Danh sách các trường có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
về các vấn đề liên quan đến chương trình học tiếng anh xin tham khảo:
http://www.studyintaiwan.org/event/sit85/index.html#/home/
[Link Download Thông Tin]
_________________________

[Học Bổng Tiếng Hoa Bộ Giáo Dục Đài Loan Năm 2015]
Folder gồm các file:
1. Hướng dẫn xin học bổng
2. Danh sách các trung tâm ngoại ngữ của Bộ Giáo dục Đài Loan
3. Form xin học bổng
[Link Download Thông Tin]
_________________________

[Học Bổng VEST- 500 Năm 2015]
Folder gồm các file:
1. Thông tin tuyển sinh học bổng VEST - 500 (Tiếng Việt)
2. Thông tin tuyển sinh học bổng VEST - 500 (Tiếng Hoa)
3. From xin học bổng VEST - 500
4. Sơ đồ quy trình xin học bổng trực tuyến
5. Form xin học bổng trực tuyến
6. Danh sách các chương trình học bằng Tiếng Anh
[Link Download Thông Tin]
_________________________
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.