Giới Thiệu Nhân Sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Về phía trường Đại học Chi Nan: 

 + GS. Dương Chấn Thăng (楊振昇) – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

 + Bà Lý Phấn Hà (李芬霞) - Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế

 

- Về phía Trường Đại học KHXH&NV: 

 

STT

Họ và tên

Thông tin liên hệ

1

TS. Hồ Minh Quang (胡明光) - Trưởng khoa Khoa Đông phương học kiêm Giám đốc Trung tâm.

quangho@hcmussh.edu.vn

2

       Trương Vĩnh Tiến (張永)

truongvinhtien@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.